luni, 26 decembrie 2016

Rugaciune catre Arhanghelul Mihail


Se face semnul Crucii
( x3/x9 ) = Se va repeta de 3 ori, respectiv 9 ori.
( “EU SUNT” ) = Toată energia lui Christos primită de la prezenţa Divină a lui Dumnezeu : EU SUNT, care este Spiritul nostru cu toată Energia, Puterea, Întelepciunea şi Iubirea Dumnezeiască. De aceea când pronunţăm oricare lucru precedat de cuvântul EU SUNT cu un sentiment adevărat, cu forţă mentală şi concentrare, EU SUNT Verbul Atotputernic şi Creator, se manifestă ceea ce ai decretat. EU SUNT” luând în mâna dreaptă Sabia de Lumină Albastră oferită de Arhanghelul Mihail pentru a tăia şi elibera ignoranţa din corpul mental inferior, orice obstacol economic, guvern nepotrivit, corupţie, atentate, invazii, răutate, infracţiuni, certuri, războaie şi tot ceea ce generează nelinişte, descurajare şi nesiguranţă, împreună cu toate ataşamentele de ceea ce este efemer, iluzoriu, fals şi înşelător.

1º- Sabie a Arhanghelului Mihail,

Taie şi Eliberează(X9)

Suferinţa, Cauza suferinţei, Dorinţele, Ignoranţa şi orbirea.

2º- Iubită Sabie Albastră a Arhanghelului Mihail,

Taie şi Eliberează(X9)

Toată forţa nefastă, toată înşelăciunea, dezordinea, întunericul, piedicile, limitările economice şi mentale aici, acum şi in veci.


3º- Iubite Cerc din Raza Albastră a Arhanghelului Mihail,

Încercuieşte şi eliberează(X9)

Orice fortă nefastă, orice legături ale răului, scoate acea energie din acest loc, din această ţară şi planetă aici, acum şi în veci, şi du-o în faţa Marelui Soare Spiritual Central ca să fie transmutată şi restituită pământului în Linistea, Pacea şi Libertatea conferite de Iubirea Divină.

Iubite Fulger al Puternicilor Îngeri din Raza Albastră,

Veniţi(X3)

Tăiaţi şi Eliberaţi(X9)

Tot răul, întunericul şi piedicile, toată subjugarea aici, acum şi în veci !

Raza Albastră!.PROTEJEAZĂ(X9)

Raza Albastră!.CURĂŢĂ(X9)

Raza Albastră!.ÎNLĂTURĂ(X9)

Raza Albastră!.ELIBEREAZĂ (X9)

Raza Albastră!.SIGILEAZĂ(X9)

Aceasta ţară, orice persoană care trăieşte, munceşte, conduce şi evoluează aici.

Iubite Arhanghel Mihail, Arhanghel al Protecţiei, Rege şi Domn peste Oştile Angelice de toate ordinele şi gradele,

Vino (X3)

Încercuieşte(X3)

Comandă ( X3)

Împreună cu Corul Tău de Îngeri din Raza Albastră. “EU SUNT“ transformând în realitate Libertatea financiară şi realizând manifestarea Guvernării Divine a Justiţiei, Unităţii, Păcii şi Libertăţii pe care Dumnezeu o doreşte.

3º- Îngeri ai Fulgerului Albastru din Raza Forţei, Speranţei, Puterii şi Voinţei,

Radiaţi Lumina (X3)

Manifestaţi-vă (X3)

Realizaţi miracolul (X3)

Protejaţi această ţară şi fiecare persoană care locuieşte în ea. Îndrumaţi fiecare guvernant şi persoană autorizată şi împiedicaţi orice fortă malefică să-i conducă. Umpleţi Pământul de Bunăvoinţă.

Să aducem Glorie lui Dumnezeu În Ceruri, Pace (X3) pe pământ oamenilor binevoitori.

4º- “EU SUNT” investit cu CEA MAI ÎNALTĂ PROTECŢIE oferită de ACOPERĂMÂNTUL ALBASTRU al ARHANGHELULUI MIHAIL şi de CENTURA ELECTRONICĂ A INELULUI DE LUMINĂ “NU SE TRECE”; Spunând răutăţii oricărei persoane:NU VEI TRECE (X3)


“EU SUNT”, invocat pentru această ţară şi guvernul ei, pentru Centrul Inimii, Nucleul de Conştiinţă Lumină:

“EU SUNT” DUMNEZEU, “EU SUNT” DUMNEZEU, “EU SUNT” DUMNEZEU.

Nu există în Univers Regat şi Putere mai mare ca aceea a Iubirii “EU SUNT” DUMNEZEU.

Nu există în Univers Guvern şi Putere mai mare ca aceea a Iubirii “EU SUNT” DUMNEZEU.

Nu există în Univers Comandă şi Putere mai mare ca aceea a Iubirii “EU SUNT” DUMNEZEU.

Nu există în Univers Glorie şi Putere mai mare ca aceea a Iubirii “EU SUNT” DUMNEZEU.

Nu există în Univers Rezervă Economică mai mare ca “EU SUNT” DUMNEZEU.

Dumnezeu poate mai mult,

Dumnezeu ştie mai mult,

Dumnezeu iubeşte mai mult,

Dumnezeu se înalţă mai mult,

Dumnezeu oferă mai mult,

Dumnezeu dăruieşte mai mult,

Dumnezeu iartă mai mult.

Îi spun personalităţii mele:

Dumnezeu poate mai mult decât tine,

Dumnezeu ştie mai multe decât tine,

Dumnezeu iubeşte mai mult decât tine,

Dumnezeu se înalţă mai mult decât tine,

Dumnezeu oferă mai mult decât tine,

Dumnezeu daruieşte mai mult decât tine,

Dumnezeu eliberează mai mult decât tine,

Dumnezeu iartă mai mult decât tine.

“EU SUNT” Regatul, Puterea şi Gloria. +” EU SUNT” Regatul, Puterea şi Gloria. +” EU SUNT” Regatul, Puterea şi Gloria. +

5º- Iubite Arhanghel Mihail, Principe şi Cel dintâi Arhanghel al Cerului. Vino cu Sabia Arzătoare de Lumină Albastră şi Oastea ta de Îngeri ai Fulgerului şi Focului Albastru şi: 

TAIE+, TAIE+, TAIE+

ELIBEREAZĂ+, ELIBEREAZĂ+, ELIBEREAZĂ+

Orice spirit malefic, orice forţă nefastă, orice elemental înşelător, orice falsitate, orice creaţie umană imperfectă, orice limitare economică, orice insuficienţă mentală, orice guvern imperfect şi orice terorism.

AFARĂ DE AICI(X3) +

“EU SUNT” CRUCEA ALBASTRĂ A ARHANGHELULUI MIHAIL(X3) +

TU NU DEŢII PUTEREA ASUPRA NIMĂNUI(X3) +

“EU SUNT” ÎŢI COMAND SĂ DISPARI(X3) +

6º- Fie ca fiecare celulă din fiinţa ta ( având în minte persoana căreia i se adresează tratamentul ), acest loc şi această ţară să fie sigilate în Puterea Irezistibilă a Iubirii Divine. IUBIRE DIVINĂ ÎNCERCUIEŞTE(X3) prin Cercul Albastru al Arhanghelului Mihail, pentru ca toată energia să se înalţe la Marele Soare Spiritual Central spre a fi purificată şi restituită Pământului în Iubire Divină.

7º- Arhanghele Mihail, Comandant al Forţelor Luminii: TE INVOC, Iubite Principe Angelic care ai biruit forţele întunericului, vino cu Focul Sfânt de la Tronul lui Dumnezeu şi arde tot ce este împotriva Voinţei lui Dumnezeu de a trăi o viaţă în prosperitate, sănătate mentală, armonie totală şi fericire în pace cu aproapele nostru.

TE INVOC PE TINE, ARHANGHELE MIHAIL, ÎMPREUNĂ CU PUTERNICII TĂI ÎNGERI AI FULGERULUI ALBASTRU.

VENIŢI ŞI SIGILAŢI (X3)

Aici şi acum, Trecutul, Prezentul şi Viitorul, 

Înregistrarea şi Amintirea acestei situaţii cu FOCUL SFÂNT, FLACĂRA ARZĂTOARE DIN INIMA LUI DUMNEZEU.

Iubite Arhanghel Mihail taie cu sabia ta orice obstacol împotriva curgerii libere a banilor în mâinile mele şi în această ţară.

Dumnezeu este Libertatea financiară în această ţară. 

Dumnezeu este Libertatea politică în această ţară.

Dumnezeu este Libertatea din mine şi din tot ceea ce este în jurul meu.

”EU SUNT” SIGILÂND ACEASTA ŢARĂ ÎN FLACĂRA SFÂNTĂ DIN INIMA LUI DUMNEZEU.

8º- “EU SUNT” în mine, în tine şi această naţiune este Centura de Lumină Electronică, care încercuieşte(X3) şi ne face Invizibili şi Invincibili în faţa oricărei creaţii malefice şi energii inferioare a ceea ce Dumnezeu este !

“EU SUNT” SINGURA PREZENŢĂ,” EU SUNT” SINGURA PUTERE, “EU SUNT” SINGURA SUBSTANŢĂ:

Susţinută în tine şi în această ţară pentru eternitate până la sfârşitul timpului şi eliberarea finală; Ascensiunea în Lumina lui Dumnezeu care nu eşuează niciodată ” EU SUNT”, “EU SUNT”, “EU SUNT”

REGATUL +

PUTEREA +

ŞI GLORIA +

Amin !

Mulţumesc Arhanghel Mihail, Mulţumesc lui DUMNEZEU “EU SUNT”!

Recomand această rugăciune a se face timp de 21 de zile,

Cu iubire, Victor şi Cătălina !

( Preluat şi tradus de pe angelesamor.org )

Pilda noroc


Dar, in orice ai incerca, te rog sa o faci cu in-credinta. Forţa credinţei nu este altceva decât puterea gândului concentrat (focalizat), care creează imaginea (reprezentarea) interioară. Mediul exterior doar se supune acestei imagini interioare. Singura forţă capabilă a se opune forţei gândului, ori a ”credinţei”, este forţa unui alt gând (eventual, din subconştient), ori ”credinţe”. Această reprezentare a gândului aflată în subconştient are rezerve în ce priveşte şansa de împlinire a unei (reprezentări) imagini a gândului lucide, astfel de cele mai multe ori compromite rezultatul.
Merită de semnalat faptul, că reprezentarea gândului, ori a credinţei, aflată în zona subconştientului este, în general, mai puternică. Informaţiile care atrag atenţia asupra acestui fapt, de cele mai multe ori, ne-au parvenit prin intermediul maeştrilor.


A fost odată un om sărac, ce rătăcea la marginea unei păduri apăsat de povara gândurilor…Obosit, el s-a aşezat cu spatele la un copac, spre a-şi trage sufletul, dar fără să ştie ce fel de copac era cel la umbra căruia se odihnea. Unul deosebit, cu însuşiri magice. Un copac care îndeplinea orice dorinţă a celui care îl atingea. La început pribeagul s-a gândit ce bun i-ar fi un pahar cu apă. Deodată s-a trezit că ţine în mână un pahar cu apă rece, cristalină. L-a privit cu uimire, s-a tot uitat chiar mirosindu-l şi, în cele din urmă, constatând că nu poate fi rea, bău toată apa din pahar. Apoi i se făcu foame şi îşi dori ceva de-ale gurii. Precum înainte cu apa şi-acum, cu aceeaşi uimitoare iuţeală, mâncarea îi apăru în faţă. ”Se pare că mi se împlinesc dorinţele!” – îşi zise cu mirare. Următoarea dorinţă o spuse cu voce tare: ”acum îmi doresc o casă”! Cu un zâmbet de satisfacţie pe chip, se gândi la câţiva servitori care să-i trebăluiască pe lângă casă. După ce i se îndeplini şi această dorinţă îşi dori din tot sufletul o femeie frumoasă şi inteligentă cu care să trăiască în pace şi să împartă această mare de noroc. Când şi această dorinţă i se împlini, cu uimire îi spuse femeii: ”Stai aşa! Ce se întâmplă aici? N-am eu asemenea noroc! Nu se poate întâmpla chiar cu mine aşa ceva!” În acel moment, imediat după ce aceste cuvinte îi ieşiră pe gură,…totul dispăru. ”Am ştiut eu.” – zise, scuturându-şi capul. Se ridică şi sub povara gândurilor, rătăci mai departe la marginea unei păduri… ( Anthony de Mello: Entuziasm )