luni, 26 decembrie 2016

Rugaciune catre Arhanghelul Mihail


Se face semnul Crucii
( x3/x9 ) = Se va repeta de 3 ori, respectiv 9 ori.
( “EU SUNT” ) = Toată energia lui Christos primită de la prezenţa Divină a lui Dumnezeu : EU SUNT, care este Spiritul nostru cu toată Energia, Puterea, Întelepciunea şi Iubirea Dumnezeiască. De aceea când pronunţăm oricare lucru precedat de cuvântul EU SUNT cu un sentiment adevărat, cu forţă mentală şi concentrare, EU SUNT Verbul Atotputernic şi Creator, se manifestă ceea ce ai decretat. EU SUNT” luând în mâna dreaptă Sabia de Lumină Albastră oferită de Arhanghelul Mihail pentru a tăia şi elibera ignoranţa din corpul mental inferior, orice obstacol economic, guvern nepotrivit, corupţie, atentate, invazii, răutate, infracţiuni, certuri, războaie şi tot ceea ce generează nelinişte, descurajare şi nesiguranţă, împreună cu toate ataşamentele de ceea ce este efemer, iluzoriu, fals şi înşelător.

1º- Sabie a Arhanghelului Mihail,

Taie şi Eliberează(X9)

Suferinţa, Cauza suferinţei, Dorinţele, Ignoranţa şi orbirea.

2º- Iubită Sabie Albastră a Arhanghelului Mihail,

Taie şi Eliberează(X9)

Toată forţa nefastă, toată înşelăciunea, dezordinea, întunericul, piedicile, limitările economice şi mentale aici, acum şi in veci.


3º- Iubite Cerc din Raza Albastră a Arhanghelului Mihail,

Încercuieşte şi eliberează(X9)

Orice fortă nefastă, orice legături ale răului, scoate acea energie din acest loc, din această ţară şi planetă aici, acum şi în veci, şi du-o în faţa Marelui Soare Spiritual Central ca să fie transmutată şi restituită pământului în Linistea, Pacea şi Libertatea conferite de Iubirea Divină.

Iubite Fulger al Puternicilor Îngeri din Raza Albastră,

Veniţi(X3)

Tăiaţi şi Eliberaţi(X9)

Tot răul, întunericul şi piedicile, toată subjugarea aici, acum şi în veci !

Raza Albastră!.PROTEJEAZĂ(X9)

Raza Albastră!.CURĂŢĂ(X9)

Raza Albastră!.ÎNLĂTURĂ(X9)

Raza Albastră!.ELIBEREAZĂ (X9)

Raza Albastră!.SIGILEAZĂ(X9)

Aceasta ţară, orice persoană care trăieşte, munceşte, conduce şi evoluează aici.

Iubite Arhanghel Mihail, Arhanghel al Protecţiei, Rege şi Domn peste Oştile Angelice de toate ordinele şi gradele,

Vino (X3)

Încercuieşte(X3)

Comandă ( X3)

Împreună cu Corul Tău de Îngeri din Raza Albastră. “EU SUNT“ transformând în realitate Libertatea financiară şi realizând manifestarea Guvernării Divine a Justiţiei, Unităţii, Păcii şi Libertăţii pe care Dumnezeu o doreşte.

3º- Îngeri ai Fulgerului Albastru din Raza Forţei, Speranţei, Puterii şi Voinţei,

Radiaţi Lumina (X3)

Manifestaţi-vă (X3)

Realizaţi miracolul (X3)

Protejaţi această ţară şi fiecare persoană care locuieşte în ea. Îndrumaţi fiecare guvernant şi persoană autorizată şi împiedicaţi orice fortă malefică să-i conducă. Umpleţi Pământul de Bunăvoinţă.

Să aducem Glorie lui Dumnezeu În Ceruri, Pace (X3) pe pământ oamenilor binevoitori.

4º- “EU SUNT” investit cu CEA MAI ÎNALTĂ PROTECŢIE oferită de ACOPERĂMÂNTUL ALBASTRU al ARHANGHELULUI MIHAIL şi de CENTURA ELECTRONICĂ A INELULUI DE LUMINĂ “NU SE TRECE”; Spunând răutăţii oricărei persoane:NU VEI TRECE (X3)


“EU SUNT”, invocat pentru această ţară şi guvernul ei, pentru Centrul Inimii, Nucleul de Conştiinţă Lumină:

“EU SUNT” DUMNEZEU, “EU SUNT” DUMNEZEU, “EU SUNT” DUMNEZEU.

Nu există în Univers Regat şi Putere mai mare ca aceea a Iubirii “EU SUNT” DUMNEZEU.

Nu există în Univers Guvern şi Putere mai mare ca aceea a Iubirii “EU SUNT” DUMNEZEU.

Nu există în Univers Comandă şi Putere mai mare ca aceea a Iubirii “EU SUNT” DUMNEZEU.

Nu există în Univers Glorie şi Putere mai mare ca aceea a Iubirii “EU SUNT” DUMNEZEU.

Nu există în Univers Rezervă Economică mai mare ca “EU SUNT” DUMNEZEU.

Dumnezeu poate mai mult,

Dumnezeu ştie mai mult,

Dumnezeu iubeşte mai mult,

Dumnezeu se înalţă mai mult,

Dumnezeu oferă mai mult,

Dumnezeu dăruieşte mai mult,

Dumnezeu iartă mai mult.

Îi spun personalităţii mele:

Dumnezeu poate mai mult decât tine,

Dumnezeu ştie mai multe decât tine,

Dumnezeu iubeşte mai mult decât tine,

Dumnezeu se înalţă mai mult decât tine,

Dumnezeu oferă mai mult decât tine,

Dumnezeu daruieşte mai mult decât tine,

Dumnezeu eliberează mai mult decât tine,

Dumnezeu iartă mai mult decât tine.

“EU SUNT” Regatul, Puterea şi Gloria. +” EU SUNT” Regatul, Puterea şi Gloria. +” EU SUNT” Regatul, Puterea şi Gloria. +

5º- Iubite Arhanghel Mihail, Principe şi Cel dintâi Arhanghel al Cerului. Vino cu Sabia Arzătoare de Lumină Albastră şi Oastea ta de Îngeri ai Fulgerului şi Focului Albastru şi: 

TAIE+, TAIE+, TAIE+

ELIBEREAZĂ+, ELIBEREAZĂ+, ELIBEREAZĂ+

Orice spirit malefic, orice forţă nefastă, orice elemental înşelător, orice falsitate, orice creaţie umană imperfectă, orice limitare economică, orice insuficienţă mentală, orice guvern imperfect şi orice terorism.

AFARĂ DE AICI(X3) +

“EU SUNT” CRUCEA ALBASTRĂ A ARHANGHELULUI MIHAIL(X3) +

TU NU DEŢII PUTEREA ASUPRA NIMĂNUI(X3) +

“EU SUNT” ÎŢI COMAND SĂ DISPARI(X3) +

6º- Fie ca fiecare celulă din fiinţa ta ( având în minte persoana căreia i se adresează tratamentul ), acest loc şi această ţară să fie sigilate în Puterea Irezistibilă a Iubirii Divine. IUBIRE DIVINĂ ÎNCERCUIEŞTE(X3) prin Cercul Albastru al Arhanghelului Mihail, pentru ca toată energia să se înalţe la Marele Soare Spiritual Central spre a fi purificată şi restituită Pământului în Iubire Divină.

7º- Arhanghele Mihail, Comandant al Forţelor Luminii: TE INVOC, Iubite Principe Angelic care ai biruit forţele întunericului, vino cu Focul Sfânt de la Tronul lui Dumnezeu şi arde tot ce este împotriva Voinţei lui Dumnezeu de a trăi o viaţă în prosperitate, sănătate mentală, armonie totală şi fericire în pace cu aproapele nostru.

TE INVOC PE TINE, ARHANGHELE MIHAIL, ÎMPREUNĂ CU PUTERNICII TĂI ÎNGERI AI FULGERULUI ALBASTRU.

VENIŢI ŞI SIGILAŢI (X3)

Aici şi acum, Trecutul, Prezentul şi Viitorul, 

Înregistrarea şi Amintirea acestei situaţii cu FOCUL SFÂNT, FLACĂRA ARZĂTOARE DIN INIMA LUI DUMNEZEU.

Iubite Arhanghel Mihail taie cu sabia ta orice obstacol împotriva curgerii libere a banilor în mâinile mele şi în această ţară.

Dumnezeu este Libertatea financiară în această ţară. 

Dumnezeu este Libertatea politică în această ţară.

Dumnezeu este Libertatea din mine şi din tot ceea ce este în jurul meu.

”EU SUNT” SIGILÂND ACEASTA ŢARĂ ÎN FLACĂRA SFÂNTĂ DIN INIMA LUI DUMNEZEU.

8º- “EU SUNT” în mine, în tine şi această naţiune este Centura de Lumină Electronică, care încercuieşte(X3) şi ne face Invizibili şi Invincibili în faţa oricărei creaţii malefice şi energii inferioare a ceea ce Dumnezeu este !

“EU SUNT” SINGURA PREZENŢĂ,” EU SUNT” SINGURA PUTERE, “EU SUNT” SINGURA SUBSTANŢĂ:

Susţinută în tine şi în această ţară pentru eternitate până la sfârşitul timpului şi eliberarea finală; Ascensiunea în Lumina lui Dumnezeu care nu eşuează niciodată ” EU SUNT”, “EU SUNT”, “EU SUNT”

REGATUL +

PUTEREA +

ŞI GLORIA +

Amin !

Mulţumesc Arhanghel Mihail, Mulţumesc lui DUMNEZEU “EU SUNT”!

Recomand această rugăciune a se face timp de 21 de zile,

Cu iubire, Victor şi Cătălina !

( Preluat şi tradus de pe angelesamor.org )

Pilda noroc


Dar, in orice ai incerca, te rog sa o faci cu in-credinta. Forţa credinţei nu este altceva decât puterea gândului concentrat (focalizat), care creează imaginea (reprezentarea) interioară. Mediul exterior doar se supune acestei imagini interioare. Singura forţă capabilă a se opune forţei gândului, ori a ”credinţei”, este forţa unui alt gând (eventual, din subconştient), ori ”credinţe”. Această reprezentare a gândului aflată în subconştient are rezerve în ce priveşte şansa de împlinire a unei (reprezentări) imagini a gândului lucide, astfel de cele mai multe ori compromite rezultatul.
Merită de semnalat faptul, că reprezentarea gândului, ori a credinţei, aflată în zona subconştientului este, în general, mai puternică. Informaţiile care atrag atenţia asupra acestui fapt, de cele mai multe ori, ne-au parvenit prin intermediul maeştrilor.


A fost odată un om sărac, ce rătăcea la marginea unei păduri apăsat de povara gândurilor…Obosit, el s-a aşezat cu spatele la un copac, spre a-şi trage sufletul, dar fără să ştie ce fel de copac era cel la umbra căruia se odihnea. Unul deosebit, cu însuşiri magice. Un copac care îndeplinea orice dorinţă a celui care îl atingea. La început pribeagul s-a gândit ce bun i-ar fi un pahar cu apă. Deodată s-a trezit că ţine în mână un pahar cu apă rece, cristalină. L-a privit cu uimire, s-a tot uitat chiar mirosindu-l şi, în cele din urmă, constatând că nu poate fi rea, bău toată apa din pahar. Apoi i se făcu foame şi îşi dori ceva de-ale gurii. Precum înainte cu apa şi-acum, cu aceeaşi uimitoare iuţeală, mâncarea îi apăru în faţă. ”Se pare că mi se împlinesc dorinţele!” – îşi zise cu mirare. Următoarea dorinţă o spuse cu voce tare: ”acum îmi doresc o casă”! Cu un zâmbet de satisfacţie pe chip, se gândi la câţiva servitori care să-i trebăluiască pe lângă casă. După ce i se îndeplini şi această dorinţă îşi dori din tot sufletul o femeie frumoasă şi inteligentă cu care să trăiască în pace şi să împartă această mare de noroc. Când şi această dorinţă i se împlini, cu uimire îi spuse femeii: ”Stai aşa! Ce se întâmplă aici? N-am eu asemenea noroc! Nu se poate întâmpla chiar cu mine aşa ceva!” În acel moment, imediat după ce aceste cuvinte îi ieşiră pe gură,…totul dispăru. ”Am ştiut eu.” – zise, scuturându-şi capul. Se ridică şi sub povara gândurilor, rătăci mai departe la marginea unei păduri… ( Anthony de Mello: Entuziasm )

duminică, 6 noiembrie 2016

Nivele de constienta in explorarea lumilor-Universul creierului


"N-am drept sa stau, o torta-mi fac fiinta, arzand s-arat pericolul strain, sa pot trezi eroic constiinta... in toti ai mei cati sunt si cati mai vin." - Traian Dorz 

Explorarea Lumilor Spirituale se face prin intermediul EXPANSIUNII CONSTIENTEI. Daca explorarea acestor Lumi se va face prin intermediul Ego-ului (afect +mental), perceptia va fi deformata si departe de Adevarata Realitate. 

Pierre Weil, Maurice Bucke, Allan Watts, Patrick Drouot si altii au incercat de-a lungul timpului sa faca o cartografie a constientei. Ultimul porneste de la principiul ca fiinta umana prezinta un sistem septenar (sapte chakre, sapte lumi, etc.) si face o clasificare a nivelelor de constienta (caile terapeutice ale viitorului). 

Voi incerca sa va prezint cele 7 nivele, in speranta ca veti realiza ca apartinem unei specii exceptional de inzestrate ale carei puteri latente sunt ca ale zeilor. Exista in noi o constiinta universala care se gaseste in rezonanta cu constiinta universului. 

Nivelul 7 de constienta este nivelul starii normale de veghe. Este un nivel de tip creier stang, rational, analitic, legat de viziunea lumii. 

Nivelul 14 de constienta corp adormit, spirit treaz - corespunde starilor de relaxare. Creierul genereaza trenuri de unde Alpha. Acest nivel poate fi atins foarte rapid, chiar in cateva secunde pentru o persoana experimentata. Desi musculatura este relaxata, suntem pe deplin constienti de zgomotele din exterior si de locul unde ne aflam. Nivelul 14 inseamna inceputul explorarii unor nivele diferite de constienta. Lumea fizica este prezenta, dar in spatele ochilor inchisi incep sa se produca alte fenomene. Lumea exterioara incepe sa se replieze asupra ei insasi, permitand descoperirea universului interior (dupa Jean Charon acesta inglobeaza universul exterior). 

Nivelul 21 de constienta expansiunea constientei. Intre nivelele 14 si 21 se produce o senzatie de deschidere interioara. Ea poate fi provocata prin tehnici de imagerii ghidate, sau prin vizualizari mentale(sfere, cupole, bulgari), muzica adecvata, mantre, etc. 

Acest nivel este caracterizat de generarea de unde Theta. Masuratorile efectuate la Institutul Monroe au demonstrat ca imediat ce se atinge acest nivel se produce un amestec de unde Alpha si Theta, fiinta osciland intre cele doua trenuri de unde. In general se pastreaza constienta corpului si, usor, puterea de a reactiona se estompeaza. Lumea exterioara trece in planul al doilea, locul unde ne gasim capata proportii fantasmagorice, impresiile senzoriale si kinestezice se modifica. Nivelele inferioare Alpha si nivelele superioare Theta devin campuri de activitate cerebrala extrem de interesante. Atunci se poate citi o chakra, se decodifica un camp eteric sau astral. Acest nivel poate fi generat voluntar in orice pozitie. Aici incep sa se produca stari vizionare, flash-uri de mediumnitate. 

Nivelul 28 de constienta. Intre nivelele 21 si 28 apare senzatia de a iesi din timpul obisnuit, liniar. Timpul capata dimensiune de spatiu. Se deschid porti spre dimensiuni aflate in afara timpului. In acest camp, constienta isi afla intreaga dimensiune reala. Apare sentimentul de uniune, sentimentul inefabil. Corpul este perceput ca si o coaja, ca un vehicol. Pe masura ce urca nivele de constienta, se resimte o senzatie de globalitate in sine si in afara sinelui. Procesul de imbatranire a celulelor este stopat, persoana intinereste (se cunosc practic cazuri de reintinerire cu pana la 10 ani). Nivelul 28 reprezinta o zona de frontiera intre aceasta lume, acest univers si universurile non-fizice (no man's land). Dincolo, se afla lumea de dupa viata, ghizii, arhietipurile. 

Dincolo de nivelul 28 constienta se depliaza. In speranta ca pana maine veti reusi fara nici un efort sa constientizati cele 4 nivele de constienta(este suficient sa va doriti cu toata puterea voastra) le voi prezenta si pe celelalte trei. 

Nivelul 35 de constienta. Dincolo de nivelul 28 constienta se depliaza, se desface; senzatiea de uniune devine extrem de intensa ca o fuziune cu spiritul universal si ai impresia ca te simti in toate lucrurile. Aceasta senzatie se va amplifica mai ales dincolo de 35. 

Primele nivele care depasesc nivelul 28 sunt cele ale defunctilor. La acest nivel este posibil sa contactam fiintele disparute. In ceace ma priveste nu am recomandat niciodata aceasta practica. Sa ii lasam pe morti acolo unde sunt. Trimiteti-le iubire, lumina, rugaciuni care le vor inlesni ascensiunea intr-un nivel de constienta proprie. 
Nivelele 28 si 35 reprezinta o interfata intre lumile superioare ale cauzelor si lumile manifestarii, o lume intermediara, spatiul in cadrul careia poate avea loc creatia, lumea care exprima posibilitatea de a fi si de a exprima gandirea. Imediat ce gandul este capabil sa creeze, el poate da nastere oricarui vector prin care omul va atinge dimensiuni neexplorate de fiinta sa. 

Nivelele 30-32 sunt nivelele ghizilor, ale maestrilor spirituali - aparitii magnifice, inteligente care se fac si se desfac. 

Incepand de la nivelul 32/34 intram in ceea ce John Lily neuropshiatru, parintele cutiilor de izolare senzoriala, numeste un "metaprogram". 

Nivelul 35 contureaza o noua zona-frontiera care se deschide nu spre lumea avatarurilor umanitatii, ci spre lumea avatarurilor universului (de aceea marii profeti nu au fost neaparat niste eruditi). Acolo, trecutul, prezentul, viitorul nu exista (pot fi percepute informatii de la "mii de ani departare" sau dintr-un "viitor posibil

. Doar din acest punct traim posibilitatea de a primii informatii din viitor. 

Nivelul 42 de constienta. De la 35 la 42 clasificarea devine dificila. Cuvintele nu mai ajung pentru a descrie fenomenele traite, viziuni ale unor orase titanice pe un fond de spatiu negru, cetati incomensurabile pierdute in noaptea timpurilor... orasele unui trecut indepartat al unui univers precedent, ale unui viitor imprevizibil, orase ridicate pe aceasta planeta, sau intr-un alt univers. Depasind nivelul 35 intram in ceea ce am putea numi planurile cosmice. Dincolo de 35 nu mai sunt ghizi, fiinte, zei. Este numai lumina care straluceste, nivelele de frecventa inteligenta si luminile creatiei.
                        La acest nivel am contactat o rasa compusa din miliarde de fiinte care se contopisera intr-un singur punct din univers (denumit de mistici Kriya-Bindu, punct final). 

Se cunosc patru trenuri de unde clasice: Beta, Alpha, Theta si Delta. In timpul experientelor realizate (Raport 8 august 1989 Monroe Institute) s-a dovedit ca apar anumite frecvente de mare amplitudine denumite trenuri, de unde Gamma care sunt cheia starilor vizionare (she's connected to somethig else). Aceasta eruptie gamma este reprezentata pe cartografia activitatii cerebrale ca o pata galbena spre lobul frontal adica spre fontanela (58 Hertzi). Exista in noi ceva care se joaca de-a timpul si spatiul, capabil sa se deplaseze prin dimensiuni. Eruptiile Gamma sunt ca niste gauri negre aflate in rotatie, care contin punti capabile sa ne conecteze cu universuri, lumi, etc. 

Portile Gamma sunt ca un vartej a unor energii inteligente si sunt cheile spre alte lumi. Ele separa un univers de altul si o dimensiune de alta. Intrarea prin portile Gamma este insotita de o senzatie de armonie si bunastare totala, o stare de constienta imensa, infinita, o senzatie de caldura racoroasa, de putere imanenta, de generozitate, de caldura si aur. Persista senzatia de putere nelimitata in sensul in care te simti indestructibil, in care poti sa te transformi, dar nu sa dispari. Aceste valuri energetice nu sunt nici fluide nici solide, ci seamana cu niste pulberi energetice. 

Portile Gamma sunt efectiv micro-gauri negre care pot fi generate in mod constient de catre creier si se gasesc la un nivel de constiinta aflat intre 32 si 37/38, la o alta etapa de evolutie a omului, astfel constienta se dovedeste un camp de energie relativista capabila sa influenteze tesutul subdiacent al universului. 

Singura experienta pe care am trait-o m-a imbolnavit nu fizic, nici moral, ci spiritual. 

Marturisesc ca nu am inteles ce se petrecuse. Exista acolo ceva interzis pe care nu l-as putea depasi. Stiu ca apartin unei familii de constienta a carei origine se gaseste undeva intre 35 si 42. Niciodata nu voi putea urca mai sus. 


Nivele de contienta 42-49. Acolo se afla sursa, unul, vidul, acolo constienta se topeste in sursa, ca apa care se amesteca cu apa. 

Toate fiintele pe care le-am intalnit si care au trecut prin stari superioare de constienta fara a-i mai pune la socoteala pe intelepti si sfinti, s-au eliberat de iluziile lumii (cauza suferintei omului) au emanat o detasare de lucrurile vietii si o omenie iradianta. 

Problema reala a celor ce trec de bariera celor 5 simturi este traducerea in cuvinte simple a experientei traite. Intram aici in domeniul interior al limbajului si al semanticii. Primul principiu al filozofiei perene este conceptul de ierarhie. Aceasta cartografie este la prima vedere o structura in gardene, o serie de planuri, de dimensiuni si nivele. Totusi nivelele nu sunt concepute ca dimensiuni separate, ci mai de graba ca un ansamblu de papusi rusesti. Fiecare nivel superior cuprinde toate nivelele inferioare si se regaseste aici ideea intregului in parte si partii in intreg (Bootstrap). 


Extras din "Vindecare spirituala si nemurire" de Patrick Drouo

Deplasarea instantanee în spaţiu este pefect posibilă. Cazuri uluitoare de teleportare


de Lidia Teodorescu
Teleportarea este numele dat de către oamenii de ştiinţă fenomenului prin care un obiect sau o persoană dispare brusc dintr-un anumit loc pentru a apare aproape simultan în cu totul alt loc. Ştiinţa modernă nu poate explica fenomenele de teleportare instantanee; aceasta însă nu împiedică producerea lor. De multe ori, asemenea fenomene nu sunt doar miraculoase, dar pot crea situaţii amuzante.


Fricosul care se teleportează instantaneu.
Primele fenomene de teleportare spontană a lui Brian Jones, cercetător la NASA, au apărut în anul 1974, cu ocazia testării unor avioane supersofisticate. În primăvara acelui an, Brian Jones trebuia să urce la bordul acelor avioane pentru a testa câteva dispozitive inventate de el. Se ştia de multă vreme că Jones era foarte fricos, dar nimeni nu credea că va fi nevoie de ameninţarea cu şomajul pentru a-l obliga să se urce în avion. După săptămâni de încercări, în care tot personalul NASA care lucra cu el a dus o îndelungată muncă de convingere, Brian Jones s-a urcat în avion în martie 1974. Dar degeaba.

Încă din primele zile ale experimentului, s-au petrecut fenomene extrem de ciudate. În fiecare dimineaţă, după tergiversări care durau ore întregi, până la urmă Jones se suia la bordul avionului. După ce se instala în scaun, închidea ochii şi îşi astupa urechile. În câteva momente incredibilul se petrecea: colegii lui se trezeau cu Brian Jones în birou. Acesta avea o puternică stare emoţională cauzată de frică şi era într-o poziţie chircită.

Imediat în monitoare se auzea vocea speriată a pilotului: „ Domnul Jones a dispărut din avion”. Lucrurile s-au repetat de mai multe ori într-un mod absolut identic. De fiecare dată când revenea în birou, Brian prezenta stări grave de ameţeală şi nu putea explica ce se petrecea: „Închid ochii, mă cuprinde o frică de moarte, aud un vâjâit şi apoi mă trezesc aici. De fiecare dată mi-e cam rău.”


Evidenţa fenomenelor de teleportare nu a mai putut fi negată de oamenii de ştiinţă, iar explicaţia cea mai plauzibilă pe care au găsit-o era legată de puternica frică de zbor a cercetătorului. Aceasta ar fi activat anumiţi centri nervoşi de pe creier şi ar fi condus la teleportarea lui Jones înapoi în biroul său. 


Teleportat de dorul soţiei Brick Dealon era un individ absolut obişnuit, care a trăit nebăgat în seamă până la vârsta de 27 de ani, când s-a căsătorit. El locuia în Los Angeles şi era şofer de taxi. În luna mai a anului 1982 a cunoscut-o pe Luise Brandeville, o fată de care s-a îndrăgostit nebuneşte. După trei luni, cei doi s-au căsătorit şi ciudăţenile au început să se manifeste. Astfel, el apare brusc alături de soţia sa în momentul în care ar fi trebuit să se afle la serviciu. De fiecare dată, la aceste bruşte întâlniri, singurul lucru pe care-l putea spune Brick era: „Mi s-a făcut dor de tine şi am apărut aici”. La început, soţia a bănuit că el o urmăreşte, dar s-a convins repede că lucrurile nu stăteau chiar aşa, atunci când a observat că soţul său nu-şi găsea maşina. Prima dată când s-a petrecut acest lucru, au găsit maşina la o distanţă de peste 20 de minute de mers faţă de locul în care se întâlniseră. Clientul din taxi era leşinat. Întrebat ulterior ce s-a întâmplat, pasagerul a spus: „Eram la un stop. Şoferul a început brusc să plângă şi să-mi spună că-i este foarte dor de soţia sa. Apoi a dispărut brusc. Atunci cred că am leşinat.” Fenomenul s-a petrecut de mai multe ori şi, din cauza reclamaţiilor făcute de clienţi, firma a fost nevoită să-l concedieze pe Brick. Speriaţi, soţii Dealon s-au prezentat la un medic psihiatru. S-a descoperit că Brick Dealon nu putea să stea departe de soţia sa, deoarece la un moment dat avea stări de prăbuşire sufletească nejustificate şi i se făcea brusc dor de Luise. În acele momente îl apuca plânsul şi dispărea brusc, ca peste câteva zecimi de secundă să apară lângă soţia sa, indiferent de locul în care se afla aceasta. Există şi alte relatări despre asemenea teleportări miraculoase.Se pare că acest fenomen a fost consemnat şi în secolele trecute şi chiar au existat cazuri de oameni care erau consideraţi vrăjitori de către Inchiziţie şi arşi pe rug din cauza inexplicabilelor teleportări. O călugăriţă printre indieni La începutul secolului al XVII-lea, Maria, o călugăriţă spaniolă, a povestit superiorilor săi în timpul unei adunări din oraşul Agreda că zburase deasupra Americii Centrale. Cât timp ea se aflase acolo, convertise la creştinism un trib numit Jumano. Spusele Mariei păreau a fi erezii curate, de aceea superiorii i-au cerut să retracteze tot ceea ce afirmase, lucru pe care călugăriţa l-a refuzat categoric. În anul 1622, Papa Urban al VIII-lea şi Regele Filip al IV-lea al Spaniei au primit o serie de scrisori pline de indignare din partea Părintelui Alonzo de Benavides, un misionar trimis în Mexic pentru a-i creştina pe localnici. El dorea să afle de ce fusese trimis să facă un lucru deja înfăptuit. Indienii aveau rozarii şi cruci şi ştiau tot ceea ce era necesar de la o femeie în albastru, spuneau ei. 


În anul 1630, Părintele de Benavides s-a întors în Europa şi, auzind despre călătoriile Surorii Maria, s-a deplasat la Agreda pentru a vorbi cu tânara călugăriţă. Incredibil, ea a descris cu lux de amănunte locurile, oamenii şi obiceiurile pe care el le întâlnise în Mexic. Ea i-a povestit Părintelui uluit întâmplări pe care foarte puţini le-ar fi putut cunoaşte. Iar când misionarul a scos o icoană pe care o foloseau indienii, superiorii Surorii Maria au recunoscut-o ca fiind una dintre cele dispărute de la adunarea din urmă cu câţiva ani. Dar trebuie remarcat că asemenea fenomene nu sunt întotdeauna necontrolate.

În data de 7 noiembrie 1975, doi doctori din Olanda, Karlis Osis şi Erlendur Haraldsson au înregistrat pe peliculă, în cadrul unui experiment televizat, teleportarea unui yoghin indian pe nume Dadaja a fost declarată veritabilă de către Institutul de Ştiinţe Oculte din Paris. Fenomenele de teleportare nu mai pot fi trecute cu vederea de către oamenii de ştiinţă. Ce spune ştiinţa? Orice acţiune care se desfăşoară în timpul real este, conform fizicii moderne, o secvenţă indefinită de procese de materializare şi de dematerializare ce se manifestă la nivel cuantic. Aceste materializări şi dematerializări succesive au întotdeauna loc cu o viteză care este mai mare decât viteza luminii şi ele se produc într-un număr atât de mare, încât percepţia acestui proces de către fiinţa umană obişnuită este atunci aproape continuă, la fel ca în cazul fotogramelor care alcătuiesc un film la cinematograf.


Însă atunci când intervin energii adecvate foarte mari, se poate produce o deplasare instantanee la distanţe extraordinar de mari, printr-un salt cuantic gigantic. Acest misterios fenomen poartă numele de teleportare. 

Fizica cuantică explică teleportarea particulelor. Până nu demult, teleportarea era un fenomen negat de fizica clasică, dar în 1993, un grup de şase oameni de ştiinţă au demonstrat pentru prima oară că fenomenul este perfect posibil din perspectiva fizicii cuantice. Ei nu au putut explica încă fenomenele de teleportare instantanee care se produc cu o viteză mai mare decât viteza luminii şi nici procesul de teleportare a unei fiinţe vii. Până în prezent, ei au descoperit doar modalitatea creării unei copii fidele a unei anumite particule, care va putea fi apoi teleportată oriunde se doreşte. În explicaţia lor, ei au utilizat ceea ce se numeşte în fizică „perechea EPR”.


În anumite condiţii un atom excitat îşi degaja surplusul de energie emiţând simultan doi fotoni (foton=particulă, cuantă de lumină). Aceşti fotoni, fiind atunci creaţi împreună, vor avea absolut toate proprietăţile perfect corelate; chiar după ce sunt separaţi, ei rămân pentru totdeauna într-o intimă legătură, aşa încât proprietăţile unuia se transmit şi asupra celuilalt, indiferent de distanţa care-i separă. Aceste experimente sunt un punct de plecare pentru o posibilă viitoare explicaţie completă a teleportării.

vineri, 28 octombrie 2016

Despre puterea frecvenţelor sacre

Exista acum 7 note în octava centrală, note care cu timpul au fost modificate. Întrecut existau 6 note de bază (cu frecvenţă specifică pentru fiecare sunet) se foloseau încântecele Gregoriene, un gen muzical liturgic utilizat în cultul creştin catolic, în special într-un imn închinat Sf. Ioan Botezătorul.Studiul dr. Leonard G. Horowitz şi dr. Joseph Puleo vorbesc detaliat despre descoperirea şi puterea acestor frecvenţe sacre. Astfel, notele originale Solfeggio sunt:1. Ut - queant laxis2. Re - sonare fibris3. Mi - ra gestorum4. Fa - muli tuorum5. Sol - ve polluti6. La – biireatum Notele de azi, modificate:1. Do - queant laxis2. Re - sonare fibris3. Mi - ra gestorum4. Fa - muli tuorum5. Sol - ve polluti6. La – biireatum7. Si - Sancto IohannesIar frecvenţele pentru fiecare notă sunt:1. Ut = 396 Hz = 9 (Eliberează de sentimentul de frică şi vină)2. Re = 417 Hz = 3 (Dezleagă situaţii şi aduce schimbări în bine)3. Mi = 528 Hz = 6 (Transformă şi aduce miracole, Repară ADN-ul)4. Fa = 639 Hz = 9 (Ajută în relaţiile dintre oameni)5. Sol = 741 Hz = 3 (Trezeşte, amplifică intuiţia)6. La = 852 Hz = 6 (Restaurează ordinea spirituală) De observat inşiruirea numerelor „magice” 3, 6, 9, numere pe care se bazează întreaga muncă a d-lui Nikola Tesla. Verificaţi acest lucru! Aceste numere se bazează pe matematica „pierdută” al lui Pitagora, cel care spunea că există doar 9 cifre în Univers.1 începutul - 9 finalul. 10 este doar 1 şi 0 care ţine locul decimal. Deci ar veni 10 = 1 +0 = 1, 11 = 1 + 1 = 2 etc. Mai multe informaţii găsiţi şi în munca lui Marko Rodin.Ideea de baza este că notele muzicale de astăzi sunt un pic diferite, nu sunt înarmonie.
Muzica pe care o ascultăm astăzi se bazează pe frecvenţa de 440 Hz, aceasta în jurul anilor 1917 era 417 Hz. Frecvenţele originale au fiecare un corespondent înculori / culorile centrelor energetice din organism. Prin intonarea incantaţiilor bazate pe aceste frecvenţe (în trecut psalmii, imnurile, rugăciunile), spiritul omului se apropie mai mult de Dumnezeu.Frecvenţa de 440 Hz modifică mentalul, intelectul (degradează, creează anxietate) şi rupe legătura cu inima / intuiţia / spiritul care rezonează la o frecvenţă de 528 Hz.Ascultaţi muzică clasică compusă de Beethoven, Hyden, Mozart şi veţi fi surprinşi să observaţi cât este de relaxantă şi revigorantă. În prezent, toată cunoaşterea acestor frecvenţe este folosită împotriva noastră,pentru a ne face mai docili, robotici, rupţi de spiritual. Atât muzica (frecvenţele), cât şi alfabetul nostru este exact inversul alfabetelor sacre (din ebraică, sanscrită) după cum rezultă din unele calcule simple bazate pe coduri alfa numerice. Sunetele - limba vorbită -dacă este în forma ei sacra, dată de Dumnezeu, (ebraica spre exemplu) are putere creatoare. Inversată, aceasta distruge.
Leonard Horowitz - „Healing Codes”
YOGA REGENERATIVA
Daca v-as putea demonstra un mod de a arata efectiv cu 10 ani mai tineri, ati face-o? Sunt Tudor, instructor yoga, am absolvit Scoala Scandinavia Fitness si, din pasiune, practic yoga clasica de 14 ani. Am urmarit sa ma perfectionez continuu si astfel am dobandit cunostintele necesare unei practici superioare atat la nivel mental, cat si fizic. Am competente si in alte discipline legate de regenerare si amplificarea vitalitatii. Acestea vin in concordanta cu sistemul yoga si pot crea in felul acesta o sinergie care se va simti in scurt timp pe multiple planuri, cum ar fi sanatate, reintinerire, vitalitate,putere interioara si capacitate de a te reface rapid dupa un efort de orice natura. Veti avea surpriza sa constatati ca, prin practica consecventa, veti fi perceputi mai tineri decat varsta reala.
Va astept cu drag in fiecare sambata la ora 08:45 pentru o ora si jumatate de Yoga Regenerativa, la Centrul Shakti, str. Christofor Columb nr. 3, Bucuresti telefon
0755 069 569

Cateva date despre druizi.-Ritualurile druidice


Druizii au fost conducatorii spirituali ai celtilor in calitate de preoti, legiuitori, vindecatori, astrologi, clarvazatori...
Druizii au diferit mult de contemporanii lor prin intelepciune, stare perfecta de sanatate, longevitate iesita mult din comun si printr-un bagaj extraordinar de cunostinte dintr-o multitudine de domenii.
In irlandeza veche druid insemna superintelept.
In cadrul triburilor celtice druizii au detinut aproape toate pozitiile importante, fara sa apara in prim plan in calitate de conducatori. Totusi conducatorii erau influentati in mod hotarator de druizi, fie in mod direct prin sfaturi, fie in mod insidios sub forma de profetii sau oracole.
Druizii aveau o pregatire atotcuprinzatoare si o „sete" continua de noi cunostinte.
Varstele "matusalemice" pe care le atingeau nu se pot explica numai prin vastele lor cunostinte terapeutice. Acestea erau folosite pentru toti membrii tribului, care nu ajungeau totusi la varste avansate. Longevitatea druizilor se datora practicilor de educatie si control a corpului, emotiilor si spiritului.
Desi celtii aveau un alfabet, druizii nu au lasat marturii scrise. Nu voiau sa stabileasca nimic in mod definitiv pentru a ramane mereu deschisi pentru cunostinte si experiente noi. Erau constienti de faptul ca oamenii au tendinta de a fetisiza gandurile fixate in scris.
Componenta esentiala a filozofiei druizilor se baza pe invatarea permanenta, dezvoltarea cunostintelor si cresterea continua a capacitatilor proprii.
Fiindu-le cunoscuta implicarea omului in cauzalitatile naturale, le era clar ca o afectare si o modificare a mediului lor ambiant determina si o modificare spirituala si emotionala a naturii umane. Ca urmare au evitat sa „agreseze" natura putand fi considerati din acest motiv, primii ecologisti cunoscuti pe Pamant.

Pe masura descifrarii secretelor naturii, au reusit sa inteleaga, tot mai mult, conexiunile din Univers. Ca urmare, pe parcursul secolelor interesul principal al druizilor s-a indreptat tot mai mult spre planurile inalte ale naturii vii, spre fortele vietii si ale spiritului in favoarea dezvoltarii individului.

Rezultatul acestor preocupari de secole s-a cristalizat in practicile sistemului pe care l-au elaborat, avand ca efecte evolutia corpurilor energetice subtile ale omului si implicit asigurarea sanatatii fiintei umane privita holistic.
Sesizand multiplele interdependente din natura si valorificand unele dintre ele in mod creativ, druizii pot fi considerati precursorii sinergeticii, stiinta moderna, cristalizata ca atare abia in secolul XX.

Druizii considerau ca exista stari, insusiri si calitati pe care nu le avem, dar care ar fi necesare pentru evolutia noastra si care ne sunt si accesibile.

Realizarea lor reprezinta „drumul" fiecaruia. A fi pe „drum" inseamna sanatate, abaterea de la „drum" inseamna boala.
In forma sa originara, stapanirea druizilor a apus deja de mai mult de un mileniu. Ei apar totusi si in zilele noastre in mitologia Irlandei, in legendele lor.

Riturile sistemului druid.
Druizii au definit la fiinta umana trei campuri energetice subtile: campul vital, campul emotional si campul mental si au elaborat rituri specifice pentru fiecare. Unele  dintre aceste rituri au rol de fortificare, altele de armonizare iar altele de contopire.
Riturile sistemului de gimnastici energetice elaborate de druizi sunt in aparenta doar exercitii fizice, ele sunt insa precedate si insotite de anumite ritualuri de unde si denumirea lor.
Dupa eficienta maxima la care conduc, riturile druide pot fi clasificate in:matinale, de miez de zi, serale, nocturne, dependente de anotimp, dependente defazele lunii.
La majoritatea, practicarea in alta perioada decat cea pentru care s-a dovedit ca au eficacitate maxima, conduce la diminuarea usoara a acestei eficacitati. La cateva, practicarea in alte perioade decat cele cu eficacitate maxima poate conduce la efecte total nedorite.

Factorii de amplificare folositi de druizi.
Pentru marirea eficientei riturilor pe care le-au elaborat, druizii au folosit factorii de amplificare mentionati in cele ce urmeaza.
Modelele energetice constau in anumite desene care se realizeaza pe sol, riturile urmand a fi executate in interiorul lor.
Druizii foloseau mai multe modele energetice cu efect de amplificare a eficientei riturilor. Unele simple, altele complexe rezultate din combinarea in anumite moduri a celor simple. Majoritatea modelelor energetice amplifica efectele doar a riturilor dintr-o anumita categorie (de fortificare, de armonizare sau de contopire).
Pentru activarea modelului energetic se folosesc anumiti rezonatori specifici, asezati in locuri bine determinate de pe model. Rezonatorii sunt elemente din natura, diferite dupa campul adresat si dupa categoria ritului sau riturilor care urmeaza a se practica in interiorul modelului respectiv.
Modelele energetice amplificatoare fac ca vibratiile energetice ale practicantului sa se armonizeze cu vibratiile elementelor din natura. Prin rezonanta cosmica rezultata in acest fel, efectul riturilor este amplificat. Ca urmare, practicantul isi constientizeaza apartenenta la univers intr-o masura mai accentuata.
Sunetele energetice contribuie, impreuna cu modelele energetice, la amplificarea efectelor riturilor. Druizii au descoperit trei sunete energetice principale, cate unul pentru fiecare dintre cele trei campuri energetice subtile.
Sunetele energetice actioneaza la trei nivele:
 • la nivelul material ele destind corpul si conduc la o relaxare

  profunda;
 • la nivel mental maresc concentratia;
 • la  nivelul   energiilor  subtile   ele   apeleaza   energii   cu  vibratii asemanatoare.
Pentru emiterea corecta a sunetelor energetice este necesara o pregatire speciala.
Pumnul druizilor este un alt factor hotarator in amplificarea efectelor riturilor constituind o componenta principala a unora dintre acestea.
Dupa constatarile noastre, in momentul in care se inchide pumnul druizilor aura practicantului incepe sa se amplifice. Este una dintre putinele modalitati care are acest efect rapid.
Este de mentionat ca format in dreptul fruntii, pumnul druizilor poate conduce la disparitia instatanee a durerilor de cap de anumite etiologii.
Este de observat ca la nici un alt sistem de gimnastici energetice pe care le-am cunoscut nu se folosesc factori de amplificare precum la cele din sistemul druizilor.
Pentru a conduce la rezultate concludente riturile druide trebuie sa fie practicate zilnic cel putin timp de 15 minute.
Pentru a se valorifica la maxim efectele riturilor, ele trebuie sa fie practicate in perioadele zilei in care s-a dovedit ca au cea mai mare eficienta. In acest scop, programul zilnic poate fi defalcat in trei etape, fiecare avand durata de cel putin cinci minute.
Programul secventelor de rituri trebuie sa fie individualizat, atat la nivelul fiecarei zile, cat si in cazul defalcarilor zilnice. In acest scop trebuie sa se tina seama, in principal, de urmatoarii factori:
 • necesitatea de a se aborda fiecare dintre cele trei campuri energetice
 • situatia   personala   (boli,   griji,   stres,   lipsa   de   capacitate   de concentrare, antecedente etc);
 • necesitatea de a dezvolta in mod armonios toate cele trei campuri, scopul principal al sistemului.
Pentru viitorii practicanti din tara noastra a sistemului de rituri elaborat de druizi, este importanta constatarea urmatoare. Spre deosebire de sistemele qi-gong si yoga provenind din zone geografice indepartate, sistemul de rituri druid a fost elaborat in zona noastra geografica. Celtii au traversat si actualul teritoriu al tarii noastre, retragandu-se treptat spre vestul Europei.

Experimentari cu riturile druide.

Am experimentat riturile druide in diverse conditii, urmarind efectele la care conduc, mai ales la nivelul energiilor subtile.
Experimentarile au avut la baza urmatoarele situatii principale:
a)      modificarea configuratiei programului zilnic de practicare;
b)      practicarea riturilor fara folosirea factorilor de amplificare;
c)       practicarea riturilor folosind doar modelele energetice;
d)      practicarea riturilor folosind doar sunetele energetice;
e)        practicarea riturilor folosind toti factorii de amplificare;
f)       practicarea de durata a riturilor.

Observatie: pumnul druizilor a fost folosit in toate situatiile in care era parte componenta a ritului.
Efectele momentane precum si cele de durata determinate de practicarea riturilor druide au fost urmarite la nivelul energiilor subtile. Prin vizualizarea nemijlocita a acestora s-a constatat ca cele mai multe efecte se produc relativ rapid, in timpul executiei, dar pentru mentinerea si accentuarea lor in timp este necesara practicarea riturilor, zi de zi, un timp indelungat.
Rezumand, efectele practicarii riturilor druide asupra energiilor subtile umane sunt urmatoarele:
a)  armonizeaza structura aurei energetice (prin realizarea unor rapoarte rationale intre dimensiunile celor sase corpuri energetice subtile, prin inlaturarea blocajelor, a deficitelor, a surplusurilor, a pierderilor si a energiilor parazitare de frecventa joasa);
b)   armonizeaza functionarea turbionilor energetici din chakre (prin reglarea turatiei turbionilor, asigurandu-se si sensul normal de rotatie corespunzator unei stari de sanatate foarte buna);
c)  regleaza fluxurile din toate meridianele energetice (prin inlaturarea blocajelor, prin micsorarea fluxurilor prea intense si marirea celor prea slabe si pastrarea nemodificata a celor normale).
Aceste stari se instaleaza treptat pe parcursul executarii riturilor, dupa perioade de timp cu lungimi diferite de la practicant la practicant si depind de starea sa energetica initiala, de corectitudinea executarii si de alti factori greu cuantificabili. Oricum, s-au obtinut rezultate favorabile incurajatoare in toate cazurile.
In cadrul experimentarilor s-a confirmat eficienta factorilor de amplificare, mai ales a sunetelor energetice. S-a constatat ca prezinta importanta atat emisia corecta a sunetelor cat si intensitatea acestora.
In privinta modelelor energetice am constatat importanta mare pe care o are alegerea corecta a rezonatorilor. Folosirea unor rezonatori inadecvati tipului de rit practicat poate avea ca urmare nu o amplificare ci o diminuare sau chiar o anulare a efectelor favorabile.
Armonizarile si reglarile produse la nivelul energiilor subtile se concretizeaza prin efecte profilactice si terapeutice asupra spiritului, psihicului si corpului fizic.
In cele ce urmeaza se trec in revista unele dintre rezultatele constatate la mai multe persoane, care au practicat in anumite perioade de timp riturile druide:
 • anumite predispozitii spre imbolnaviri constatate prin diagnosticare bazata pe vizualizarea nemijlocita a aurei energetice, au disparut dupa cateva saptamani de practicare a unora dintre riturile druide (un caz de cancer la colon, unul de prostatita si trei de diabet) fara a se aplica vre-un alt tratament preventiv;
 • Starea de sanatate in ansamblu s-a imbunatatit vizibil;
 • s-a imbunatatit vizibil rezistenta la efort intelectual si rezistenta la efort fizic;
 • s-a imbunatatit metabolismul, lucru constatat prin modificarea in bine a consecintelor unui metabolism deficitar;
 • s-a normalizat circulatia sanguina, circulatia limfatica si tranzitul intestinal;
 • s-a dezvoltat vointa, perseverenta, curajul si stapanirea de sine;
 • s-a dezvoltat atentia, capacitatea de concentrare si memoria;
 • judecata a devenit mai ascutita si mai limpede;
 • s-a fortificat sistemul imunitar;
 • s-au imbunatatit perceptiile senzoriale;
 • s-a dezvoltat intuitia;
 • s-au extins limitele performantelor corporale;
 • s-a marit mobilitatea corporala;
 • a fost combatuta eficient tristetea si depresia fiind inlocuite de o buna dispozitie si de o stare de optimism;
 • au fost combatute insomniile si s-a ameliorat calitatea somnului;
 • aurele energetice afectate de influenta nefasta a unor campuri electromagnetice (cuptoare electrice industriale, calculatoare, antene de telefonie celulara, celulare, antene de televiziune e.t.c.) s-au regenerat partial sau integral in functie de durata practicarii riturilor;
 • s-au regenerat de asemenea aurele energetice afectate de lucratul in medii cu anumite substante chimice sau de tratamente cu anumite medicamente alopate (prednison si hidrocortizon);
 • s-au imbunatatit, intr-o oarecare masura, trasaturile de caracter.
Din constatarile prezentate in lucrare se poate trage concluzia ca unele dintre realizarile civilizatiilor stravechi se pot valorifica in mod eficient spre binele oamenilor, si in realitatea zbuciumata a secolului XXI.
BIBLIOGRAFIE
1.              Chadwick N. - „The Druids", Cardif, 1996
2.              Cunliffe B. „The Celtic World", McGraw - Hill, Maidenhead,1979
3.      Chadwick N, Dillon M. „The Celtic Realms", Weidenfeld and Nicolson, London, 1966

4.      Lengyel L.- „Das geheime Wissen der Kelten", Verlag Hermann Bauer, Freiburg, 1976